ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПРСТЕНА, СЕКТОР III, НА ЈАВНОМ УВИДУ ДО 20 ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

Пред грађанима је план за изградњу нове саобраћајнице од Партизановог стадиона до Шумица. Становници општина Савски венац и Вождовац, са планом могу да се упознају до 20 јануара.

План детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста – сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, градске општине Савски венац и Вождовац је на јавном увиду до 20 јануара 2021. године, а  јавна седница ће се одржати у марту месецу.

Укупна површина плана је 42 хектара.Планским документом УМП-а сектор III, разрађује се деоница од тунела у Улици Др Милутина Ивковића до чвора „Шумице“, који осим чвора обухвата и блок између Булевара ослобођења, трасе УМП-а и улица Динарске и Звечанске, део блока између Булевара ослобођења и Улице Војводе Степе, уз чвор „Аутокоманда“, део између трасе УМП-а и улица Војводе Степе и Трише Кацлеровића, блокове између трасе УМП-а, Аутопута, планираног чвора „Шумице“, улица Заплањске, Мокролушке, Војводе Ђуровића, Војводе Скопљанца, Љубе Недића и Кумодрашке, као и блокове између планираног чвора „Шумице“, Аутопута и улица Мишка Јовановића (Нова Кумодрашка), Устаничка и Ибрахима Бабовића. Укупна површина плана је 42 хектара.

Траса почиње изласком из тунела Топчидер, наставља преко кружне раскрснице Аутокоманда. Изнад излазног портала тунела Топчидер пројектована је кружна раскрсница преко које се повезују саобраћајни токови на релацији Булевар кнеза Александра Карађорђевића, улице Маглајска, Љутице Богдана. Да би се омогућио директан приступ из Булевара ослобођења преко Аутокоманде на УМП, у смеру ка Новом Београду, пројектована је веза између Улице др Милутина Ивковића и УМП-а.

Бициклистичке стазе планиране су Даруварском, Озренском и Видском улицом, затим уз део трасе УМП и даље Улицом народног хероја Милорада Бонжулића. Такође, планирана је стаза која иде Динарском улицом, Др Милутина Ивковића, која ободом кружног тока улази у Булевар ослобођења и даље иде Улицом војводе Степе. У плану је и стаза која иде Заплањском и Мокролушком улицом, као и стаза дуж Нове Кумодрашке која прелази Душановачки мост и иде до Устаничке.

У плану је реконструкција постојећих улица. Део улице Трише Кацлеровића се коригује тако да се повезује са Војводе Влаховића. Обнављаће се и Прешернова, Криволачка, Љубе Недића, Војводе Скопљанца, Љубићка, део Петра Гвојића, Горичка, Ђакона Авакума, Јаше Игњатовића, Пеке Павловића, Типографска, Деспота Угљеше, Браће Јерковића, Видска, Озренска, Грчића Миленка, Љубе Чупе, Даруварска и Ибрахима Бабовића. Планирају се нове саобраћајнице: Нова 8, Прешернова 1, Прешернова 2 и делови улица Нова 5, Прешернова, Петра Гвојића и Браће Јерковића.

У делу града који је обухваћен планом налазе се евидентирани археолошки локалитет „Аутокоманда“, и добро под претходном заштитом „Топовске шупе“ и Табановачкој бб чија је заштита предвиђена планом.

На углу улица Нова Кумодрашка и Мокролушка планиран је парк, а на углу са Војводе Ђуровића сквер. Планом је предвиђена реализација три депанданса за потребе деце предшколског узраста.