ПДР подручја Кнез Михаилове улице

Просторне, архитектонске, урбанистичке и амбијенталне вредности подручја Кнез Михаилове улице представљају најзначајнију културно-историјску и споменичку целину у Београду, у којој су садржана материјална сведочанства настајања и раста централног дела града. Израда овог планског документа свакако је и прилика за безрезервно чување и негу ових вредности.

Урбанистички завод Београда започео је израду Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градска општина Стари град. Процес је отпочео иницијативом Завода за заштиту културе града Београда упућеном Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда (која је и Инвеститор израде Плана), у којој је указано да је за просторно културно историјску целину „Подручје Кнез Михаилове улице“ потребно дефинисати нови плански документ.

Одлука о изради Плана донета је на седници Скупштине града Београда одржаној 29. августа 2019. године, и објављена у Службеном листу града Београда број 74/2019.

Циљ израде Плана је заштита, очување и унапређење културно-историјског наслеђа и у складу са тим дефинисање правила уређења и грађења на предметном подручју. Подручје Кнез Михаилове улице утврђено је за културно добро као просторна културно-историјска целина 1964. године, а за културно добро од изузетног значаја 1979. године.

Границом Плана обухваћен је део територије Градске општине Стари град, простор између улица Кнез Михаилове, Краља Петра, Узун Миркове, Студентски трг, Васе Чарапића, Трга Републике, Сремске, Маршала Бирјузова, Царице Милице, Цара Лазара, Грачаничке и Париске. Површина обухваћена Планом износи око 17.9 ha.

Предложени плански обухват

Предметни простор је у највећем делу обухваћен Детаљним урбанистичким планом подручја Кнез Михаилове улице који је усвојен 1980. године. Носиоци израде ДУП-а из 1980.  били су Завод за планирање развоја Београда и Завод за заштиту споменика културе града Београда. Претежна планирана намена представља становање са делатностима. Главна пешачка артерија која је ДУП-ом добила највиши комуникациони ранг је управо Кнез Михаилова улица у којој су планирани најзначајнији градски садржаји из домена културе, образовања, пословања, трговине и туризма.

Феномен Кнез Михаилове улице и простора просторно културно историјске целине од изузетног значаја „Подручје кнез Михаилове улице“ је јединствен и непоновљив. Сама Кнез Михаилова улица након извршене реконструкције 1987. године постаје нова жижа окупљања и социјалних контаката и један од највреднијих елемената престонице. Уређење проширене пешачке зоне три деценије касније, а према оригиналном пројекту и истом естетском и визуелном изразу допринело је да се уравнотежени урбани амбијент саме Кнез Михаилове улице прелије на цело подручје и створи јединствена и препознатљива шира целина.

На овом Плану Урбанистички завод Београда активно и континуирано сарађује са  Републичким заводом за заштиту споменика културе и Заводом за заштиту споменика културе града Београда, а иницијални тренутак сарадње забележен је на првом заједничком састанку, октобра 2020. године, у просторијама Републичког завода за заштиту споменика културе.

У складу са условима и мерама заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, у нацрту Плана биће детаљно дефинисани сви урбанистички параметри за планирану изградњу у оквиру просторно културно историјске целине од изузетног значаја „Подручје Кнез Михилове улице“ и просторно културно историјске целине „Историјско језгро Београда“.

План ће ускоро бити изложен на Раном јавном увиду, а информације и обавештења о фазама и поступку партиципације стручне и опште јавности објавићемо на нашој веб страници.

Текст приредиле:
Руководиоци израде Плана – Сања Ђорђевић и др Марија Лалошевић