PARTICIPACIJA GRAĐANA U URBANISTIČKOM PLANIRANJU

U saradnji sa Gradskom opštinom Voždovac, u periodu od 22.02.–26.02.2021. godine, održane su javne prezentacije sledećih planova detaljne regulacije, prema definisanom rasporedu:

  • Ponedeljak, 22.02.2021.godine,– PDR između Kumodraškog potoka i naselja „Padina“, GO Voždovac;
  • Utorak, 23.02.2021.godine – PDR dela područja uz Novi avalski put, GO Voždovac;
  • Sreda, 24.02.2021. godine – PDR dela naselja Kumodraž selo, GO Voždovac;
  • Četvrtak, 25.02.2021.godine – PDR dela naselja Kumodraž, GO Voždovac i Zvezdara.

Prezentacije navedenih planova održane su u prostorijama MZ „Kumodraž“, Vojvode Stepe 571, sa početkom u 18 časova. Dve javne prezentacije su, saglasno predmetnom obuhvatu održane u petak, 26.02.2021. godine u 18 časova, u prostorijama MZ „Rakovica“, Bulevar JNA 30 i to:

  • PDR područja Rakovica selo, GO Voždovac i
  • PDR za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, GO Voždovac i Rakovica.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije planove su prezentovali najuži radni timovi „Urbanističkog zavoda Beograda“ – JUP, koji su u ime institucije i svojih kolega iz šireg radnog tima činili rukovodioci izrade planova, inženjer geologije, inženjeri građevine iz oblasti saobraćaja i hidrotehnike i mladi urbanista – saradnik na planu. Moderator svih javnih prezentacija bila je direktor Urbanističkog zavoda, mr Vesna Tahov, dipl.inž.geol.

U uvodnom delu svaki radni tim je prezentovao plansko rešenje, da bi potom usledila javna diskusija sa zainteresovanim građanima. Iako u različitim fazama izrade i sa različitim temama i izazovima sa kojima se ovi planovi susreću, mogla se zapaziti velika zainteresovanost građana za učestvovanje u debatama.

Cilj održanih javnih prezentacija bila je dodatna participacija građana u procesu planiranja u odnosu na formalno – pravni postupak, definisan Zakonom o planiranju i izgradnji, koji predviđa procedure i način učestvovanja građana u procesu izrade i donošenja planskog dokumenta (oglašavanje, javni uvid, javna rasprava po obavljenom javnom uvidu u Nacrt plana). U skladu sa najavljenim rasporedom, održane su javne prezentacije svih šest planova detaljne razrade – kao jedan od modela transparentnog oblikovanja urbanističkih politika.

Priredila: Katarina Čavić, dipl.inž.pejz.arh.