ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ

У сарадњи са Градском општином Вождовац, у периоду од 22.02.–26.02.2021. године, одржане су јавне презентације следећих планова детаљне регулације, према дефинисаном распореду:

  • Понедељак, 22.02.2021.године,– ПДР између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, ГО Вождовац;
  • Уторак, 23.02.2021.године – ПДР дела подручја уз Нови авалски пут, ГО Вождовац;
  • Среда, 24.02.2021. године – ПДР дела насеља Кумодраж село, ГО Вождовац;
  • Четвртак, 25.02.2021.године – ПДР дела насеља Кумодраж, ГО Вождовац и Звездара.

Презентације наведених планова одржане су у просторијама МЗ „Кумодраж“, Војводе Степе 571, са почетком у 18 часова. Две јавне презентације су, сагласно предметном обухвату одржане у петак, 26.02.2021. године у 18 часова, у просторијама МЗ „Раковица“, Булевар ЈНА 30 и то:

  • ПДР подручја Раковица село, ГО Вождовац и
  • ПДР за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса, ГО Вождовац и Раковица.

Због актуелне епидемиолошке ситуације планове су презентовали најужи радни тимови „Урбанистичког завода Београда“ – ЈУП, који су у име институције и својих колега из ширег радног тима чинили руководиоци израде планова, инжењер геологије, инжењери грађевине из области саобраћаја и хидротехнике и млади урбаниста – сарадник на плану. Модератор свих јавних презентација била је директор Урбанистичког завода, мр Весна Тахов, дипл.инж.геол.

У уводном делу сваки радни тим је презентовао планско решење, да би потом уследила јавна дискусија са заинтересованим грађанима. Иако у различитим фазама израде и са различитим темама и изазовима са којима се ови планови сусрећу, могла се запазити велика заинтересованост грађана за учествовање у дебатама.

Циљ одржаних јавних презентација била је додатна партиципација грађана у процесу планирања у односу на формално – правни поступак, дефинисан Законом о планирању и изградњи, који предвиђа процедуре и начин учествовања грађана у процесу израде и доношења планског документа (оглашавање, јавни увид, јавна расправа по обављеном јавном увиду у Нацрт плана). У складу са најављеним распоредом, одржане су јавне презентације свих шест планова детаљне разраде – као један од модела транспарентног обликовања урбанистичких политика.

Приредила: Катарина Чавић, дипл.инж.пејз.арх.