ОБАВЕШТЕЊЕ O РАДУ СА СТРАНКАМА ОД 7. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ

Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда, у циљу спречавања ширења епидемије вируса COVID-19, неће обављати директну комуникацију са странкама. Молимо странке да комуникацију обављају поштом, на адреси:

Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда
Булевар деспота Стефана 56
11000 Београд, Србија

или електронском поштом на адреси: office@urbel.com
Број телефона за неопходне информације је 011 3331- 510

Уколико нисте у могућности да захтев пошаљете електронском поштом, исти можете предати на привремено постављеном пријемном боксу који се налази на улaзу Урбанистичког завода са леве стране.