ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦТРОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАРАЂОРЂЕВЕ, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ И КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

НАСТАВАК ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са предметним Нацртом измена и допуна плана одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 27. јула 2021. године, у 8 часова.

Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1784841-obavestenje-o-nastavku-javne-sednice/