НОВИ ПЛАН ЗА КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ

У дневном листу „Политика“, објављен је чланак о Кнез Михаиловој улици под називом  „Нови крој за  очување Кнез Михаилове улице“, ауторке Далиборке Мучибабић. Повод за овај чланак  је управо План детаљне регулације који се ради у Урбанистичком заводу Београда.

Иницијатива за израду новог планског документа потекла је од градског Завода за заштиту споменика културе, јер постојећем, усвојеном 1980., рок истиче 30. априла следеће године. Кнез Михаилова улица чак 150 година није мењала име, културно добро је од изузетног значаја, а већ 33 године у њој царују пешаци.

− Просторне, архитектонске, урбанистичке и амбијенталне вредности подручја Кнез Михаилове улице представљају најзначајнију културно-историјску и споменичку целину у Београду, у којој су сва материјална сведочанства настајања и раста централног дела града. Израда планског документа свакако је и прилика за безрезервно чување и негу ових вредности – истичу Сања Ђорђевић и др Марија Лалошевић, руководиоци израде плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу.

Извор: http://www.politika.rs/articles/details/468058