NASTAVAK JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA CENTRA BANOVOG BRDA, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

Nastavak javne sednice komisije za planove Skupštine grada Beograda u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije područja centra Banovog brda, Gradska opština Čukarica, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 22.  Novembra 2018. godine, u 13 časova.

U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755054-nastavak-javne-sednice-komisije-za-planove-skupstine-grada-beograda-u-vezi-sa-nacrtom-pdr-podrucja-centra-banovog-brda/