„МИТИЋЕВА РУПА“ ПОСТАЈЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Рани јавни увид, поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар, обавља се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. марта до 29. марта 2021.године, сваког радног дана од 09 до 18 часова. Овим планом детаљне регулације на општини Врачар, обухваћена су два веома атрактивна градска блока, површине од око 3,3 хектара. На основу учешћа грађана Врачара, укључујући удружење „Тополска“, Друштво за улепшавање Врачара и друга, представљене су досадашње идеје за тај простор, као и планске одредбе и предлог плана.

У интервјуу датом за новинско издање „Блиц“, од 17.03.2021.године, директорка Урбанистичког завода Београда, мр Весна Тахов, прецизирала је да је планским решењем уважено постојеће коришћење ове локације, као и првонаграђено конкурсно решење тако да се у блоку планирају пешачки простори, који се даље повезују са околним јавним просторима као и јавно коришћење унутрашњости блока. За блок 10 се планира обавезно расписивање јавног међународног архитектонског конкурса у циљу дефинисања идејног решења и архитектонског обликовања новопланиране изградње. Такође је истакла и то, да смо имајући у виду значај локације и заинтересованост грађана Врачара за планске активности, на самом почетку израде плана, а пре формалне процедуре, покушали да инспиришемо грађане Београда, као и удружења грађана Врачара да се активно укључе и допринесу промишљањима о будућности ове локације.

У циљу упознавања јавности са историјским развојем и досадашњим конкурсним и планским решењима на овој локацији на сајту Урбанистичког завода у рубрици „Планови у изради“ представљен је комплетан материјал и документација плана, припремљен за јавни увид http://urbel.com/news/rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-podrucje-izmedju-ulica-kralja-milana-beogradske-njegoseve-i-svetozara-markovica-gradska-opstina-vracar/ .

Извор: https://www.blic.rs/vesti/beograd/miticeva-rupa-postaje-stambeno-poslovni-prostor-uvazene-sugestije-gradana-na-plan/vt3ezeb