Међународни научно-стручни скуп: 15. Летња школа урбанизма – Сомбор 2019.

Овогодишња 15. Летња школа урбанизма одржана је у Сомбору од 30. маја до 1. јуна 2019. године, у организацији Удружења урбаниста Србије, Републичког геодетског завода и града Сомбора као домаћина.

Скупу је присуствовало преко 190 урбаниста из Србије и региона (Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније) и на њему су презентована и дискутована 32 рада у оквиру три тематске целине:

  1. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ У НОВОМ ЗАКОНУ: ОБЈАШЊЕЊА, ИСКУСТВА И ЖЕЉЕ;
  2. АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ НОВОГ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ, НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА – ГЕОСРБИЈА, НОВИ САДРЖАЈИ РГЗ-ОЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА; И
  3. БУДУЋНОСТ ЈЕ ПРЕД НАМА! КАКВА ЈЕ?

Осим да повеже људе из бранше и омогући размену искустава у циљу унапређења праксе, један од основних циљева скупа је и критичка анализа законског оквира урбанистичке делатности, односно истраживање трендова и могућности које дефинишу најновије измене Закона. У том циљу, у оквиру рада „Аргументи за генерални урбанистички план нове генерације“ др Жаклине Глигоријевић и Ане Граовац, законски основ за израду генералног урбанистичког плана доведен је у везу са улогом и значајем који ГУП традиционално има као најважнији градски стратешки плански документ, који је кроз историју осликавао не само дугорочне тежње града у домену урбаног развоја, већ и значај урбанистичког планирања за градску управу.

У прилогу „Аргументи за генерални урбанистички план нове генерације“.