Магазин ИНФО 42

ИНФО 42

Година XV – број 42.
феб 2018 – дец 2018.
ISSN 1451-5393
Издаје: Урбанистички завод Београда, ЈУП
За издавача: мр Весна Тахов, Директор
Уредник: Марија Лалошевић
Редакција: др Жаклина Глигоријевић, Зорица Косовић, Милица Јоксић, Ана Граовац, Јелена Ђерић

Дизајн: Радош Вуковић
Техничко уређење и припрема за штампу: Андреа Ђорђевић
Штампа: SAJNOS, Нови Сад
Тираж: 500
Периодика: Годишње

Сарадници у овом броју:
др Жаклина Глигоријевић, Милица Јоксић, Марија Лалошевић, Ана Граовац, Јадранка Живковић, Јелена Ђерић, Предраг Крстић, Мирјана Недељковић, Мила Миловановић, Жељка Николић, Драгослав Павловић, Стеван Томић, Андреа Ђорђевић, Сања Ђорђевић, Марија Косовић, Тамара Тахов, Милена Солујић, Марина Божић, мр Јелена Маринковић, Соња Костић

Насловна страна:
Колектив Урбанистичког завода Београда