Magazin INFO 39/40

PLAN GENERALNE REGULACIJE BEOGRADA (CELINE 1-19)

Sadržaj

  • Studija kapaciteta i tipologije izgradnje na prostoru leve obale Save
  • Analiza varijantnih rešenja tunelske veze Savske i Dunavske padine
  • PDR za izgradnju fekalnog kolektora od Hitne pomoći do ulice Vanizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula
  • PDR za izgradnju vangradskog toplovoda od TE-TO „Nikola Tesla” u Obrenovcu do TO „Novi Beograd”, gradske opštine Obrenovac, Surčin i Novi Beograd
  • Forum urbanum 2016
  • Susreti planera 2016
  • Salon urbanizma 2016
  • Nagrade Inženjerske komore Srbije za izuzetno dostignuće u struci
  • Usvojeni planovi u 2016

Štampu magazina INFO 39/40 finansijski je pomogla
Inženjerska komora Srbije

Godina XIII – broj 39/40.
jan 2016 – dec 2016.
ISSN 1451-5393

Izdaje:
Javno urbanističko preduzeće
Urbanistički zavod Beograda
Palmotićeva 30
Telefon redakcije: 3331-502
www.urbel.com

Za izdavača:
v.d. direktora mr Vesna Tahov

Urednik:
Marija Lalošević

Redakcija:
mr Aleksandar Vučićević
Zorica Kosović
dr Nataša Danilović Hristić
dr Zoran Žegarac
Sanja Đorđević
Milica Joksić
Predrag Krstić
Aleksandra Vezmar

Dizajn, tehničko uređenje i priprema za štampu:
Radoš Vuković

Korektura:
Milja Vuković

Štampa:
Print-Promet,
Kraljevo

Tiraž:
500

Periodika:
Godišnje

Saradnici u ovom broju:
Sanja Đorđević, Ana Graovac, Predrag Krstić, Marija Milovanović, Nadežda Kovačević, Vojislav Milić, dr Zoran Žegarac, Ivan Miletić, Jovan Urošević, dr Nataša Danilović Hristić, dr Žaklina Gligorijević, Ivana Lazin, mr Aleksandar Vučićević, Milica Joksić, Marija Lalošević, Relja Ivanić

Naslovna strana:
Urbanistički zavod Beograda
Foto: Relja Ivanić
Fotografija je deo postavke koja je prikazana u okviru izložbe „Beogradski Brutalizam“, održane u galeriji „Kolektiv“ aprila 2016. godine.