Konkurs

U cilju popunjavanja upražnjenog radnog mesta rukovodioca grupe za finansijko-računovodstvene poslove u Urbanističkom zavodu Beograda JUP objavljuje se:

K O N K U R S

Opis poslova rukovodioca grupe za finansijko-računovodstvene poslove:

 • rukovodi radom grupe,
 • sastavlja finansijske izveštaje,
 • sarađuje na organizaciji i sprovođenju popisa sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda,
 • vrši obračun poreza i sastavljanje poreskog bilansa,
 • vrši obračun i prijavu poreza na imovinu i vrši obračun PDV-a,
 • prati zakonske odredbe koje regulišu rad u oblasti finansija i računovodstva,
 • odgovoran je za kvalitet i rokove propisane zakonom,
 • koordinira i organizuje rad stručnih poslova u grupi,
 • učestvuje u izradi Programa poslovanja,
 • raspoređuje zadatke vezane za delatnost grupe, daje upustva i smernice za rad,
 • obezbeđuje vođenje pregleda potrebnih za operativno donošenje odluka i sačinjavanje izveštaja,
 • sačinjava izveštaje o poslovanju Zavoda kvartalno, polugodišnje i godišnje,
 • odgovara za zakonitost rada u svom delokrugu,
 • za sve vrste zadataka u okviru delatnosti grupe odgovoran je direktoru sektora i direktoru Zavoda.

 Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vreme

 Mesto rada: Beograd, Bulevar despota Stefana br.56.

 Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da mu nije prestao radni odnos kod korisnika javnih sredstava zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Posebni uslovi:

 • stečeno visoko obrazovanje: Visoka stručna sprema dipomirani ekonomista/master ekonomista.
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima od najmanje 7 godina;
 • licenca ovlašćenog računovođe;
 • loznavanje MSFI za MSP;
 • rad na računaru: Microsoft Office, Microsoft Windows 10 okruženje, ERP sistem.
 • sposobnost određivanja prioriteta i rada u timu.

Prijave na konkurs se dostavljaju zaključno sa 24.03.2021. godine, elektronskim putem na office@urbel.com, sa naznakom prijava na konkurs.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu je: Vesna Bašić dipl.ekonomista rukovodilac grupe za finansijsko-računovodstvene poslove, tel.011-333-1-510.

Sa prijavljenim kandidatima će se u roku od pet dana od dana isteka konkursa obaviti razgovor nakon čega će se doneti odluka o izabranom kandidatu sa kojim će se zaključiti radni odnos.