Конкурс за доделу награде Ранко Радовић 2020

Позивамо вас да се пријавите на конкурс за награду Ранко Радовић 2020

Рок за пријављивање 15.10.2020. године.

 

УЛУПУДС – Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад – Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, WIENERBERGER д.о.о. КАЊИЖА, Инжењерска комора Србије, Радио-телевизија Србије, као суоснивачи – објављују:

 

Јавни позив – конкурс

за доделу Награде Ранко Радовић, која је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво.

Одбор за доделу Награде Ранко Радовић чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то:

Бранислав Митровић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС (председник)
Драгана Палавестра, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
др Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост. – УЛУПУДС
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
др Александра Ступар, дипл. инж. арх., ванредни професор – Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
проф. др Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. – Факултет техничких наука у Новм Саду, Департман за архитектуру и урбанизам
проф. др Марија Максин, дипл. инж. арх. – ИАУС, Београд
Ксенија Шпадијер Туфегџић, дипл. социолог – Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Ана Граовац, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод Београда
др Жаклина Глигоријевић, дипл. инж. арх. – Инжењерска комора Србије
Данијела Пурешевић, дипл. ист. ум. – Радио – телевизија Србије
др Мирјана Поповић Радовић – представник породице, супруга проф. др Ранка Радовића

 

На основу Правилника о додели Награде Ранко Радовић који је донео Оснивач, именовани су чланови три жирија за три категорије Награде, која се додељује за:

 1. критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште;
 2. реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде; и
 3. телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације реализоване у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде

Жири Награде

Категорија (1)

 1. др Злата Вуксановић Мацура, дипл. инж. арх., (председник);
 2. проф. др Лука Сканси, дипл. инж. арх.; и
 3. Слободан Гиша Богуновић, дипломирани филозоф.

Категорија (2)

 1. проф. Васа Перовић, дипл. инж. арх., (председник);
 2. проф. Зорица Савичић, дипл. инж. арх.; и
 3. Миленија Марушић, дипл. инж. арх.

Категорија (3)

 1. Зоран Дмитровић, дипл. инж. арх., (председник);
 2. проф. мр Бранко Павић, графичар; и
 3. Радоња Лепосавић, историчар уметности и радијски новинар.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља. Конкурс је расписан у складу са Правилником Награде Ранко Радовић (у току је процес усвајања новог Правилника у коме неће бити предвиђена могућност конкурисања са студентским радовима) и почиње да тече од понедељка, 01.09.2020. године а завршава се 15.10.2020. године.

 

Начин достављања конкурсних радова

КАТЕГОРИЈА (1) доставити

 1. оригинални материјал (доставити 3 примерка за жири и 1 примерак за потребе изложбе и архиву, 3 примерка књиге ће бити враћена ауторима)
 2. конкурсни рад доставити и у PDF формату преко We transfera, USB или CD/DVD као и насловну страну рада и личну фотографију (у резолуцији за штампу)

КАТЕГОРИЈА (2) доставити

 1. фотографије и цртеже на плакату 40×100 cm (вертикално), каширано на картон-пени 5mm. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети овде (link za download).
 2. CD или DVD са илустрацијама објекта (као додатни материјал за Жири) и личном фотографијом (доставити 3 примерка за сваког члана жирија). Конкурсни рад можете послати и преко We transfera или донети на USB.

КАТЕГОРИЈА (3) доставити

 1. фотографије, илустрације, цртеже на плакату 40×100 cm (вертикално), каширано на картон-пени 5mm. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова. Упутство за формирање плаката и темплате можете преузети овде (link za download).
 2. материјал на CD или DVD (доставити 3 примерка за сваког члана жирија) и личну фотографију. Конкурсни рад можете послати и преко We transfera или донети на USB.

Награда се додељује 21. децембра 2020. године и састоји од :

 1. Плакете;
 2. Повеље; и
 3. Новчаног износа.

 

Пријављивање:

Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу Награде Ранко Радовић налазе се на web адреси: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnostи.htm

Конкурсни радови се достављају на адресу:

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС

Теразије 26/II
11103 Београд 4, Србија

Поштански фах 87, ПАК 106806

Телефон: 011/2688-721

E-mail

ulupuds@beotel.net

admиn@ulupuds.org.rs

са назнаком За Награду Ранко Радовић 2020.

Крајњи рок за пријем радова је 15. октобар 2020. године.

Како би се избегли проблеми са царином, за радове који се шаљу из иностранства, молимо да се на пошиљкама напше следеће: Адм. пошта без вредности/Sample without value.

Трошкове слања радова сноси сам аутор. Конкурсни материјал се не враћа.

 

Изложба

Учесници конкурса ће бити презентовани на заједничкој изложби свих приспелих радова која ће бити отворена у Задужбини Илије Милосављевића Коларца, у Музичкој галерији, на дан доделе Награде 21. децембра 2020. године. Током маја 2021. године изложба ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду. У случају погоршаног стања изазваном пандемијом изложбе ће бити отказане.

 

Каталог

Учесници конкурса пријавом потврђују своју сагласнот да им рад буде изложен на заједничкој изложби свих приспелих радова на којој ће бити истакнути добитници Награде. Сви излагачи имају право на по један примерак каталога који могу преузети на дан доделе Награде. Трошкове накнадног слања каталога поштом сноси сам аутор.

 

Покровитељ Награде Ранко Радовић

Министарство културе и информисања Републике Србије