КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА -ОБАВЕШТЕЊЕ-

Након доношења Одлуке о укидању ванредног стања од стране Скупштине Републике Србије („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли су се услови за постепени наставак процедура у изради планских докумената. Датуми одржавања јавних увида ће бити објављени у средствима јавног информисања, као и на интернет порталу Града Београда.

Напомињемо да се јавне седнице неће одржавати све док епидемиолошка процена и мере заштите не буду такве да буде омогућено окупљање већег броја људи у затвореном простору. Датуми одржавања јавних седница ће бити накнадно објавњени у средствима јавног информисања, као и на интернет порталу Града Београда.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772838-obavestenje-_2/