JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I VODOVA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U BEOGRADU II FAZA, I ETAPA – DISTRIBUTIVNA TOPLOVODNA MREŽA OD PAŠTROVIĆEVE I KIROVLJEVE ULICE DO TOPLANE TO „BANOVO BRDO“ SA KOMPLEKSOM TOPLANE TO „BANOVO BRDO“, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu II faza, I etapa – distributivna toplovodna mreža od Paštrovićeve i Kirovljeve ulice do toplane TO „Banovo Brdo“ sa kompleksom toplane TO „Banovo Brdo“, Gradska opština Čukarica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16.  decembra 2019. do 20. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 6. februara 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. januara 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1768519-javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—distributivna-toplovodna-mreza-od-pastroviceve-i-kirovljeve-ulice/