ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ II ФАЗА I ЕТАПА – ДИСТРИБУТИВНА ТОПЛОВОДНА МРЕЖА ОД ГРЕЈНОГ ПОДРУЧЈА ТОПЛАНЕ ТО „ВОЖДОВАЦ“ (НАСЕЉЕ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“) ДО ГРЕЈНОГ ПОДРУЧЈА ТОПЛАНЕ ТО „МЕДАКОВИЋ“ (УГАО УЛИЦА ДАРВИНОВЕ И БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ)

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II Фаза I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље „Степа Степановић“) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић), обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. маја до 23. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Термин јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС, број 66/20).

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 23. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773201-javni-uvid-u-nacrt-pgr-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—distributivna-toplovodna-mreza-od-grejnog-podrucja-toplane-to-vozdovac-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/