ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА – II ФАЗА I ЕТАПА – ЦЕЛИНА ТО „ЦЕРАК“ И ДИСТРИБУТИВНА ТОПЛОВОДНА МРЕЖА ДУЖ УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ЈОАНИКИЈА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И РАКОВИЦА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања – II Фаза I етапа – целина ТО „Церак“ и дистибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија, Градске општине Чукарица и Раковица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. маја до 16. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Термин јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС, број 39/20).

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. јуна 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773009-javni-uvid-u-nacrt-plana-generalne-regulacije-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—celina-toplana-to-cerak-i-distributivna-toplovodna-mreza-duz-ulice-patrijarha-joanikija/