ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСПЛЕТ 220 KV НАДЗЕМНИX ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV БР. 117/1 У ТС „БЕОГРАД 3“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за расплет 220 KV надземних водова и увођење надземног вода 110 KV бр. 117/1 у ТС „Београд 3“, Градске општине Чукарица, Раковица и Вождовац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 24. маја до 22. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 13. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 22. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783276-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-rasplet-220-kv-nadzemnih-vodovoda-i-uvodjenje-nadzemnog-voda-110-kv-br-117-1—cukarica-rakovica-vozdovac/