JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS AERODROMA „NIKOLA TESLA BEOGRAD“, GRADSKA OPŠTINA SURČIN

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za kompleks aerodroma „Nikola Tesla Beograd“, Gradska opština Surčin obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Vojvođanska br. 79, od 10. januara do 10. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 21. februara 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. februara 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769352-javnu-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-aerodroma-nikola-tesla-beograd-gradske-opstine-surcin-novi-beograd-i-zemun-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-predmetnog-plana-na-zivotnu-sredinu/