JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU TS 110/35 KV „BEOGRAD 44“ (SURČIN) I NADZEMNOG VODA 110 KV ZA POVEZIVANJE PLANIRANE TS NA POSTOJEĆI NADZEMNI VOD 110 KV (BR. 104/2) I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆIH NADZEMNIH VODOVA, GRADSKE OPŠTINE SURČIN I NOVI BEOGRAD

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju TS 110/35 kV „Beograd 44“ (Surčin) i nadzemnog voda 110 kV za povezivanje planirane TS na postojeći nadzemni vod 110 kV (BR. 104/2) i rekonstrukciju postojećih nadzemnih vodova, Gradske opštine Surčin i Novi Beograd obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Surčin, Ul. Vojvođanska br. 79, od 9. novembra do 10. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 24. decembra 2020. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u Gradskoj opštini Surčin, Ul. Vojvođanska br. 79.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777535-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-i-rekonstrukciju-nadzemnih-voda-surcin-i-novi-beograd/