ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 110/35 КV „БЕОГРАД 44“ (СУРЧИН) И НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 КV ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ТС НА ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 110 КV (БР. 104/2) И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 кV „Београд 44“ (Сурчин) и надземног вода 110 кV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 кV (БР. 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, Градскe општинe Сурчин и Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Сурчин, Ул. Војвођанска бр. 79, од 9. новембра до 10. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 24. децембра 2020. године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и четвртком у Градској општини Сурчин, Ул. Војвођанска бр. 79.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. децембра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777535-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-i-rekonstrukciju-nadzemnih-voda-surcin-i-novi-beograd/