JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 20, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za deo Bloka 20, Gradska opština Novi Beograd sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 14. decembra do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 11. februara 2021. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 20. januara 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778317-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-bloka-20-gradska-opstina-novi-beograd/