ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАЋЕ КРСМАНОВИЋ, ТРЕВНИЧКЕ И КАРАЂОРЂЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. новембра до 2. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 22. децембра 2020. године у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 2. децембра 2020. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777352-ju-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-blok-izmedju-ulica-brace-krsmanovic-travnicke-i-karadjordjeve-go-savski-venac_2/