ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВИШЊИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације насеља Вишњица, Градска општина Палилула, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 26. априла до 28. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 1. јула 2021. године, у 13 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. маја 2021. године.

Текст и графика плана

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782428-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regualcije—visnjica/