JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM – TRANSFER STANICE U MLADENOVCU, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije centra za upravljanje komunalnim otpadom – transfer stanice u Mladenovcu, Gradska opština Mladenovac, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića br. 6, Mladenovac, od 23. novembra do 23. decembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 14. januara 2021. godine u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Mladenovac, Janka Katića br. 6, Mladenovac.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 23. decembra 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1777848-javni-uvid-u-nacrt-pdr-centra-za-upravljanje-komunalnim-otpadom—transfer-stanice-u-mladenovcu-gradska-opstina-mladenovac-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/