ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА ШТУРМА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића Штурма, Градска општина Савски Венац, обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 31. маја до 29. јуна 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 15. јула 2021. године, у 13 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783533-javni-uvid-u-nacrt-pdr-bloka-izmedju-banjickog-venca-goleske-rajka-mitica-i-generala-pavla-jurisica-sturma/