JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA I ULICA: SINĐELIĆEVE, NIŠKE I SREDAČKE, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Sinđelićeve, Niške i Sredačke, Gradska opština Vračar obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. marta do 16. aprila 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 7. maja 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. aprila 2020. godine.

Sva pitanja vezana za planove koji su u izradi u Urbanističkom zavodu Beograda možete slati elektronskom poštom na adresu office@urbel.com, a primedbe i sugestije na planirana rešenja možete u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Kraljice Marije 1.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771674-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-sindjeliceve-niske-i-sredacke/