ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, Градска општина Врачар обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. маја до 16. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Термин јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда, биће одређен након укидања Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС, број 39/20).

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 16. јуна 2020. године.

Јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени Елаборат је идентичан Елаборату који је био изложен на Јавном увиду пре увођења ванредног стања. Све примедбе, мишљења, иницијативе и сугестије које су достављене у претходном периоду у вези са изложеним елаборатом биће узете у разматрање.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773013-javni-uvid-u-nacrt-pdr-bloka-izmedju-bulevara-kralja-aleksandra-i-ulica-sindjeliceve-niske-i-sredacke-vracar_2/