JAVNI UVID U NACRT IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA BENZINSKIH STANICA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA ORIJENTACIONOJ STACIONAŽI KM 557+634 DO KM 560+212 INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-70 GRANICA HRVATSKE – BEOGRAD (DOBANOVCI), OPŠTINE ZEMUN I SURČIN

JAVNI UVID u Nacrt izmene plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na orijentacionoj stacionaži km 557+634 do km 560+212 infrastrukturnog koridora autoputa E-70 granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci), opštine Zemun i Surčin obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 27. avgusta  do 25. septembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 11. oktobra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. septembra 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751883-javni-uvid-u-nacrt-izmene-plana-detaljne-regulacije-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima-na-orijentacionoj-stacionazi/