ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 557+634 ДО КМ 560+212 ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-70 ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ), ОПШТИНЕ ЗЕМУН И СУРЧИН

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 27. августа  до 25. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 11. октобра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. септембра 2018. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751883-javni-uvid-u-nacrt-izmene-plana-detaljne-regulacije-kompleksa-benzinskih-stanica-sa-pratecim-sadrzajima-na-orijentacionoj-stacionazi/