JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE SPOLJNE MAGISTRALNE TANGENTE (SMT) I FAZA, OD PANČEVAČKOG PUTA (STACIONAŽA KM0+000) DO PRISTUPNOG PUTA ZA TRAFO STANICU (SREDNJA STACIONAŽA KM6+650), SA MOSTOM PREKO DUNAVA I LOKACIJOM TRAFO STANICE „BEOGRAD 20“, U DELU PRISTUPNOG PUTA DO KOMPLEKSA TS „BEOGRAD 20“, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) – I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km0+000) do pristupnog puta za trafo stanicu (srednja stacionaža km6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafo stanice „Beograd 20“, u delu pristupnog puta do kompleksa TS „Beograd 20“, Gradska opština Zvezdara obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19.  novembra do 19. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 17. januara 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 19. decembra 2018. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755055-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-smt—i-faza/