Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev Venac za deo bloka između ulica: Karađorđeve, velikih stepenica i Kosančićevog Venca, gradska opština Stari Grad

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac za deo bloka između ulica: Karađorđeve, Velikih stepenica i Kosančićevog venca, Gradska opština Stari grad, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 29. juna do 29. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 27. avgusta 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. jula 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774418-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-plana-detaljne-regulacije-prostorne-celine-kosancicev-venac-za-deo-bloka-izmedju-ulica-karadjordjeve-velikih-stepenica-i-kosancicevog-venca/