JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA: KRALJA MILANA, RESAVSKE, NEMANJINE I SVETOZARA MARKOVIĆA, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između ulica: Kralja Milana, Resavske, Nemanjine i Svetozara Markovića, Gradska opština Savski venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. do 16. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 17. marta 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. marta 2020. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771171-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-podrucja-izmedju-ulica-kralja-milana-resavske-nemanjine-i-svetozara-markovica-savski-venac/