JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA ZA BLOKOVE IZMEĐU ULICA: ŽABLJAČKE I BAJDINE, BLOKOVI E1-E9, ZA DEO BLOKA E6, ZONA V1 UZ BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica: Žabljačke i Bajdine, blokovi E1-E9, za deo bloka E6, zona V1 uz Bulevar kralja Aleksandra, Gradska opština Zvezdara, obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 7. oktobra do 5. novembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 5. decembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ul. 27. Marta br. 43-45 (u suturenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 5. novembra 2019. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1765643-javni-uvid-u-nacrt-izmena-i-dopuna-pdr-bulevara-kralja-aleksandra-za-blokove-izmedju-ulica-zabljacke-i-bajdine-blokovi-e1-e9-za-deo-bloka-e6-zona-v1-uz-bulevar-kralja-aleksandra/