Јавна седница комисије за планове скупштине града Београда у вези са нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа –дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане то „Вождовац“ (насеље Степа Степановић) до грејног подручја топлане то „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и браће Јерковић) са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана

Јавна седнице комисије за планове Скупштине града Београда у вези са наведеним Нацртом плана генералне регулације одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 7. јула 2020. године, у 13 часова.
У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774086-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-plana-generalne-regulacije-za-izgradnju-objekata-i-vodova-sistema-daljinskog-grejanja-u-beogradu-ii-faza-i-etapa—distributivna-toplovodna-mreza-od-grejnog-podrucja-toplane-to-vozdovac/