ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УГРИНОВАЧКЕ, БАЧКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПУТА (Т6), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавна седница комисије за планове Скупштине града Београда у вези са наведеним Нацртом плана детаљне регулације одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24.  септембарa 2020. године, у 13 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775152-termin-odrzavanja-javne-sednice-u-vezi-sa-nacrtom-plana-detaljne-regulacije-dela-podrucja-izmedju-ugrinovacke-backe-ulice-i-novosadskog-puta-t6-go-zemun_2/