JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I PROMENU NAMENE POSTOJEĆEG VOJNOG KOMPLEKSA U PRIHVATNI CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA U OBRENOVCU

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, adaptaciju i promenu namene postojećeg vojnog kompleksa u prihvatni centar za tražioce azila u Obrenovcu obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul.27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 4. do 11. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

 

Informacije o predloženim urbanističko arhitektonskim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Urbanističkog projekta, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Zainteresovana lica mogu, tokom javne prezentacije, svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. decembra 2018. godine.

 

U toku javne prezentacije, elaborat će biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

 

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755531-javna-prezentacija-up-za-rekonstrukciju-adaptaciju-i-promenu-namene-postojeceg-kompleksa-u-prihvatni-centar-za-trazioce-azila-u-obrenovcu/