ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА У ПРИХВАТНИ ЦЕНТАР ЗА ТРАЖИОЦЕ АЗИЛА У ОБРЕНОВЦУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за реконструкцију, адаптацију и промену намене постојећег војног комплекса у прихватни центар за тражиоце азила у Обреновцу обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул.27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. до 11. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Информације о предложеним урбанистичко архитектонским решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Урбанистичког пројекта, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током јавне презентације, своје примедбе и сугестије на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 11. децембра 2018. године.

 

У току јавне презентације, елаборат ће биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

 

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1755531-javna-prezentacija-up-za-rekonstrukciju-adaptaciju-i-promenu-namene-postojeceg-kompleksa-u-prihvatni-centar-za-trazioce-azila-u-obrenovcu/