JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE TIRŠOVA 2 U OKVIRU GRAĐEVINSKOG KOMPLEKSA GK I GRAĐEVINSKE PARCELE S ZA SAOBRAĆAJNI PRISTUP KOMPLEKSU, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

JAVNA prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u okviru građevinskog kompleksa GK i građevinske parcele S za saobraćajni pristup kompleksu, Gradska opština Savski venac obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 19. do 26. juna 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu). Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanom obliku dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 26. juna 2020. godine.

U toku javne prezentacije, Urbanistički projekat biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773742-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-univerzitetske-decje-klinike-tirsova-2/