ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ ТИРШОВА 2 У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА ГК И ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ С ЗА САОБРАЋАЈНИ ПРИСТУП КОМПЛЕКСУ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ЈАВНА презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Универзитетске дечје клинике Тиршова 2 у оквиру грађевинског комплекса ГК и грађевинске парцеле С за саобраћајни приступ комплексу, Градска општина Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 19. до 26. јуна 2020. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр.1.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да извше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаном облику доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 26. јуна 2020. године.

У току јавне презентације, Урбанистички пројекат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773742-javna-prezentacija-up-za-izgradnju-univerzitetske-decje-klinike-tirsova-2/