Јавна презентација планова детаљне регулације у Кумодражу и Раковица селу

Општина Вождовац у сарадњи са Урбанистичким заводом Београда организује јавну презентацију планова детаљне регулације у месној заједници „Кумодраж“, у Улици војводе Степе бр. 571.
За презентације је планиран следећи распоред:

– ПДР ИЗМЕЂУ КУМОДРАШКОГ ПОТОКА И НАСЕЉА „ПАДИНА“ , ГО ВОЖДОДВАЦ
Понедељак, 22.02.2021.године у 18 часова;

– ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА УЗ НОВИ АВАЛСКИ ПУТ, ГО ВОЖДОВАЦ
Уторак, 23.02.2021.године у 18 часова;

– ПДР ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ СЕЛО, ГО ВОЖДОВАЦ
Среда, 24.02.2021.године у 18 часова;

– ПДР ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ, ГО ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА
Четвртак, 25.02.2021.године у 18 часова;

У месној заједници „Раковица“, у Булевару ЈНА, бр. 30,
у петак, 26.02.2021.године у 18 часова, биће презентовани:
– ПДР ПОДРУЧЈА РАКОВИЦА СЕЛО, ГО ВОЖДОВАЦ и
– ПДР ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГО ВОЖДОВАЦ И РАКОВИЦА

Детаљније: Јавна презентација планова детаљне регулације у Кумодражу и Раковица селу