IZMENA ZAKAZANOG TERMINA ZA ODRŽAVANJE JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU OBILAZNOG AUTO-PUTA I KRUŽNOG PUTA KOD NASELJA KIJEVO, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu) 16. aprila 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Sva pitanja vezana za planove koji su u izradi u Urbanističkom zavodu Beograda možete slati elektronskom poštom na adresu office@urbel.com, a primedbe i sugestije na planirana rešenja možete u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica Kraljice Marije 1.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771749-izmena-zakazanog-termina-za-odrzavanje-javne-sednice-komisije-za-planove-skupstine-grada-beograda-u-vezi-sa-nacrtom-pdr-izmedju-obilaznog-auto-puta-i-kruznog-puta-kod-naselja-kijevo/