ИЗМЕНА ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАТАНИЋЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МУТАПОВЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА, БОРИСЛАВА ПЕКИЋА И МАКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе Града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20 спрату) 9. априла 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Сва питања везана за планове који су у изради у Урбанистичком заводу Београда можете слати електронском поштом на адресу office@urbel.com, а примедбе и сугестије на планирана решења можете у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица Краљице Марије 1.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1771633-izmena-zakazanog-termina-za-odrzavanje-javne-sednice—izmene-i-dopune-pdr-vracarskog-platoa/