ИЗМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

Због техничке грешке, до које је дошло, приликом објављивања огласа у дневном листу „Вечерње новости“, (оглас је објављен 9. фебруара 2021. године уместо 8. фебруара 2021. године), мењају се чланови 1. и 4. огласа тако да гласе: РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 25. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. фебруара 2021. године. 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780059-izmena-termina-odrzavalja-ranog-javnog-uvida-povodom-pdr-za-izgradnju-kcs-cukarica-nova/