Измена термина и локације за одржавање јавних седница

1. Нацртом плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара;
2. Нацртом плана детаљне регулације блока између булевара краља Александра и улица: Синђелићеве, Нишке и Средачке, градска општина Врачар;
3. Нацртом плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа – целина топлана то „Церак“ и дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице патријарха Јоаникија, градске општине Чукарица и Раковица са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.

Јавне седнице које су заказане за 2. Јул 2020. године у 13 часова у згради градске управе града Београда, улица краљице Марије бр.1, одржаће се у просторијама скупштине града Београда, трг Николе Пашића 6 у 14 часова.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774511-izmena-termina-i-lokacije-za-odrzavanje-javnih-sednica_2/