ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ „КОЛО“ У УРБАНИСТИЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА, ЈУП

У периоду од 02.  до 11. септембра 2020. године, у Урбанистичком заводу Београда ЈУП, у сали у приземљу, одржаће  се  изложба конкурсних радова за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“.  Према Нацрту планског решења Изменe и допунe плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, градска општина Стари град, планиран је објекат културе у Карађорђевој улици број 13 у Београду.

Изложба ће бити отворена радним данима од 10 до 19 часова и суботом од 10 до 19 часова.

Дискусија о радовима одржаће се 10. септембра 2020. у 17 часова.