ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ НОВЕ ЗГРАДЕ АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА СРБИЈЕ „КОЛО“ У УРБАНИСТИЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА, ЈУП

Повод за расписивање конкурса је био да се за установу културе – Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, обезбеди наменски простор који треба да задовољи све актуелне и развојне потребе ансамбла и створили услови за реализацију првог специјализованог сценског простора намењеног уметничкој игри у Србији.

Циљ конкурса је да се, у складу са програмским захтевима, значајем и потенцијалима локације, изабере најквалитетније архитектонско-урбанистичко решење новог објекта Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, које кореспондира са окружењем и које је прилагођено вредностима амбијента.

 

Изабрана решења представљаће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације за потребе реализације, уређења и изградње.

Конкурс је спровео Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО у сарадњи са Друштвом архитеката Београда. Примљено је укупно 17 радова. Жири је радио у саставу:

Председник:

 • Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж,арх, представник Друштва архитеката Београда и

Чланови:

 • Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту,радију и култури, директор Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО;
 • Марко Стојчић, дипл.инж,арх., Главни урбаниста Града Београда, представник наручиоца;
 • Анђела Карабашевић, дипл.инж,арх, представник Друштва архитеката Београда; и
 • Зоран Радојичић, дипл.инж,арх, представник Друштва архитеката Београда.

Известиоци:

 • Тамара Петровић Комленић, дипл.инж,арх, представник и
 • Зорица Покрајац, дипл.инж,арх.

Секретар конкурса:

 • Ана Главички, Друштво архитеката Београда

Додељене су три награде:

 • ПРВА НАГРАДА у износу од 1.000.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 11235 – радна шифра 16

Конкурс је рађен у оквиру пројектног бироа ZABRISKIE doo, БеоградАутори – чланови ауторског тима:Милка Гњато, дипл.инж.арх., Иван Зулиани, магистар инж.арх., Ивица Марковић, дипл.инж.арх., Федор Јурић, дипл.инж.арх., Мартина Милошевић, дипл.инж.арх., Душица Плазинчић, дипл.инж.арх.Сарадници- стручни консултанти:Др Драган Новковић, дипл.инж.елект., Ана Дајић, М.А. етнолог антрополог, др Миодраг Грбић, маст.инж.арх., Владислав Лалицки, дипл.инж.арх., Маја Ђорђевић, дипл.инж.пејзаж.арх.

 • ДРУГА НАГРАДА у износу од 600.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 01030- радна шифра 07

Ауторски тим ARCVSaрх. Бранислав Реџић, арх. Драган Ивановић, арх. Зоран Миловановић, арх. Сузана Тисовец, арх. Милица Тасић, арх. Душан Милошев, арх. Невенка Реџић Консултанти: Конструкција: инж.Срето КузмановићАкустика: инж.Миомир Мијић, инж.Драгана Шумарац Павловић

 • ТРЕЋА НАГРАДА у износу од 300.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 08280- радна шифра 02

Аутори: Милош Јокић, м.арх., Тијана Мачкић, м.арх., Душан Николић, м.арх., Никола Гјоргјиевски,м.арх. и маст.пејзж.арх. и урбанизмаСарадници: Стефан Илић, м.арх., Милан Савовић, б.арх.

 

Додељена су и три једнаковредна умањена откупа у износима од по 100.000,00 динара:

 • Ауторска шифра 80113 – радна шифра 03

Ауторски тим: Ристе Добријевић, дипл.инж.арх., Љиљана Чавић, дипл.инж.арх.

 • Ауторска шифра 58349 – радна шифра 10Аутор: Unknown Studio doo, Београд

Ауторски тим: Јована Милетић, м.арх., Јелена Обрадовић, м.арх., Мина Недељковић, м.арх., Дејан Дринчић, диа, Милоје Крунић, диа, Александар Ћопић, м.арх.

 • Ауторска шифра 00100 – радна шифра 15

Аутор: Милан Караклић, маст.инж.арх

 

Изложба ће бити отворена радним данима и суботом од 10 до 19 часова часова, у Великој сали Урбанистичког завода Београда ЈУП.

Дискусија о радовима одржаће се 10. септембра 2020. године у 17 часова у Великој сали Урбанистичког завода Београда ЈУП.

У прилогу: Каталог јавног отвореног једностепеног анонимног архитектонског конкурса за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, у Карађорђевој улици број 13 у Београду