Bezbednija mesta

Sistem planiranja i prevencije kriminala

Naslov orginala:

-Safer Places –The Planning System and Crime Prevention-
Office of the Deputy Prime Minister
Eland House
Bressenden Place
London SW1E 5DU
www.odpm.gov.uk 

Home Office
50 Queen Anne`s Gate
London SW1H 9AT
www.homeoffice.gov.uk

Činjenica je da se preventiva kriminala i nasilja može sprovesti kroz elemente urbanističkog planiranja i projektovanja, što je i apso­lutni trend u razvijenim zemljama sveta. Pove­ćanje sigurnosti i mobilnosti korisnika javnih prostora, svakako je imperativ savr­menog društva. Ovom prilikom smo se odlu­čili za prezen­tovanje iskustava Velike Britanije, zemlje koja je u teorijskom, zakonodavnom i praktičnom delu ove teme dosta postigla. Svi nazivi, navodi i pozivi na planska i zakonska dokumenta i stan­darde odnose se na britanski sistem planiranja, ali lako se mogu naći pa­ralele (ali i razlike) u odnosu na sistem koji mi poznajemo. Na kraju priručnika dat je pojmovnik koji detaljno objašnjava sve korišćene izraze.

Kompletan priručnik
Bezbednija mesta Sistem planiranja i prevencije kriminala