BEOGRAD U MAPAMA I PLANOVIMA OD XVIII DO XXI VEKA

Kroz karte i planove moguće je pratiti kako su generacije naših prethodnika doživljavale i osmišljavale život oko ušća dveju reka. Radi potpunijeg razumevanja graditeljskih odluka neophodno je, da ponovimo, uvažiti kulturno – istorijske okolnosti. U uverenju da će takav prilog slediti Urbanistički zavod se odlučio na ovaj prvi korak verujući da će ova publikacija pomoći današnjim Beograđanima da se lepše predstave svetu kao i da bolje razumeju sebe.

Pojedine strane ove publikacije možete pogledati ovde
Deo 1 (pdf, 1.7 MB)
Deo 2  (pdf, 1.3 MB)

Publikacija je štampana u ograničenom tiražu i nije u slobodnoj prodaji.
Ukoliko ste zainteresovani, kompletnu publikaciju možete pogledati u našoj biblioteci.